A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 9/2016

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II oraz Białego Orła.

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II września 2016, zatytułowany: Testament czy Trust – jak najkorzystniej rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci? – Część III

https://polishcenterfl.org/sites/polishcenterfl.org/files/attachments/biuletyn1609.pdf

“Testament czy Trust – jak najkorzystniej rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci? – Część III

Jakie są wady ustanowienia trustu?

•Wyższy koszt i bardziej skomplikowana procedura sporządzenia. Trust to skomplikowany dokument prawny, który powinien być przygotowany przez wykwalifikowanego prawnika. Sporządzenie trustu wymaga kompetecji i czasu, tak więc koszt przygotowania trustu jest wyższy niż koszt sporządzenia zwykłego testamentu. Dokument trustu może również odstraszać laików skomplikowaną treścią i dużą zawartością często niezrozumiałych terminów prawnych.

•Formalne wymogi „zasilenia” trustu majątkiem poprzez przeniesienie tytułu własności. Do ważności trustu wyma- gane jest przepisanie tytułu własności pewnych składników majątku na trust. Dotyczy to między innymi np. nieru- chomości oraz kont bankowych, w których należy zmienić tytuł własności na trust.

•Zwykły trust nie chroni przed kredytorami. Istnieje mit, że aby uchornić się przed kredytorami, wystarczy ustanowić trust. W przypadku trustów, nad którymi założyciel trustu ma podczas swojego życia pełną kontrolę (poprzez możli- wość zmiany i odwołania trustu) nie jest to prawda.

•Postępowanie spadkowe może wciąż być konieczne co do niektórych składników majątku. Jeżeli w chwili śmierci zmarły pozostawił choć jeden składnik majątku poza trustem tzn. nie przepisał tytułu własności na trust, to postępow- anie spadkowe może wciąż okazać się konieczne.
Jakie są korzyści ustanowienia testamentu?

•Niski koszt przygotowania dokumentu. Sporządzenie prostego testamentu jest dużo tańsze niż ustanowienie trustu, tak więc początkowy koszt dla osoby zamierzającej rozporządzić swoim majątkiem po śmierci jest niższy.

•Nieskomplikowany dokument. Jako dokument, testament jest w swojej formie o wiele prostszy niż trust i łatwiejszy do zrozumienia dla laika.
Jakie są wady ustanowienia testamentu?

•Testament musi przejść przez kosztowne i długotrwałe postępowanie spadkowe. Jak wspomniałam powyżej, początkowo niski koszt sporządzenia testamentu, „przerzuca się” na spadkobierców, którzy po śmierci testatora będą musieli opłacić wysokie koszty postępowania spadkowego, koszty prawników oraz będą musieli odczekać minimum kilka miesięcy do nawet kilku lat do oficjalnego zakończenia postępowania spadkowego zanim otrzymają spadek.

•Nieskomplikowany dokument. Jako dokument, testament jest w swojej formie o wiele prostszy niż trust i łatwiejszy do zrozumienia dla laika.

•Testament jest dokumentem publicznym. Tak jak pisałam wcześniej, testament po śmierci zmarłego należy złożyć w sądzie w ciągu 10 dni od dnia śmierci. Od tego momentu treść testamentu staje się dokumentem publicznym, do którego każdy może mieć dostęp.

•Łatwiej jest podważyć testament niż trust. W przypadku gdy spadkobiercy nie są zadowoleni z podziału majątku w testamencie mogą podjąć próbę podważenia ważności tego dokumentu w sądzie, co jest generalnie łatwiejsze w przypadku testamentu niż trustu.
Gdzie należy przechowywać oryginał dokumentu po jego sporządzeniu?

Oryginalny dokument testamentu lub trustu jest własnością osoby, która go sporządziła. Dokument ten należy przechowywać w miejscu, gdzie będzie on zabezpieczony przed zniszczeniem, pożarem, kradzieżą itp. Należy pamiętać, że fizyczne zniszczenie lub zagubienie oryginału testamentu może być równoważne z jego unieważnieniem, jeżeli nie zachowała się żadna kopia i brak jest świadków co do treści testamentu. Moim klientom polecam przechowy- wanie tych dokumentów w sejfie bankowym lub w pożaroodpornym sejfie w domu. O lokalizacji dokumentu należy powiadomić wykonawcę testamentu/beneficjariusza trustu aby w chwili śmierci mogli szybko uzyskać dostęp do doku- mentu. Osoby, które zostały wydziedziczone nie powinny mieć dostępu do tych dokumentów.

Informacje o autorce artykułu:

Agnieszka Piasecka, Esq.

Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater na Florydzie. Agnieszka urodziła się i wychowała w Polsce i uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie Agnieszka uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson Uniwersity College of Law. Agnieszka mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną. Adres biura: 13575 58th Str. N., Ste. 210, Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171

http://www.polishattorneyclearwater.com