A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 10/2017

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Rozwód Prawo Rodzinne Polscy Adwokaci w Tampa Floryda

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z października 2017, zatytułowany:

Rozwód na Florydzie – C.D.

Mecenas Agnieszka Piasecka odpowiada na pytania czytelników

Po publikacji sierpniowego artykułu na temat prawa rodzinnego na Florydzie, otrzymałam wiele pytań od czytelników Biuletynu. Na wybrane pytania czytelników odpowiadam poniżej. Dla ochrony prywatności, imiona czytelników zostały zmienione.

Mariusz z New Port Richey pyta: Posiadam dość znaczny majątek i boję się, że żona w trakcie rozwodu odbierze mi połowę. Osobiście uważam, że nie należy jej się nic, gdyż w czasie małżeństwa nie pracowała i nie dokładała się do rachunków na życie. Czy mogę ubiegać się w trakcie rozwodu o to, aby żona nie dostała ani grosza?

Drogi Panie Mariuszu,

To zależy od wielu czynników. Generalnie do podziału będzie majątek (oraz długi) zgromadzone przez Pana lub/i Pana żonę w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli więc majątek, o którego utratę się Pan obawia był zgromadzony przez Pana przed zawarciem małżeństwa, to ma Pan dużą szansę na ocalenie tej części majątku. Od tej reguły są jednak wyjątki, więc powinien Pan skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, aby ustalić, które składniki Pana majątku stanowią majątek odrębny (przedmałżeński), a które są lub stały się majątkiem wspólnym (małżeńskim). Co do majątku zgromadzonego od daty zawarcia małżeństwa do daty separacji, to generalnie podlega on podziałowi według zasad sprawiedliwości, zwykle po połowie. Również w tym przypadku od generalnej zasady są wyjątki, więc należy skonsultować się z doświadczonym prawnikiem.

Krystyna z Clearwater pyta: Zanim zdecyduję się na rozwód, chciałabym wystąpić o formalną separację. Jak mogę to zrobić?

Droga Pani Krystyno,

Floryda nie uznaje legalnej separacji, więc jeżeli legalnie chce się Pani się rozstać z mężem na Florydzie, będzie Pani musiała wystąpić o rozwód. Możecie oczywiście zamieszkać osobno i podzielić się majątkiem małżeńskim zawierając umowę o rozdzielności majątkowej, tzw. „Postnuptial Agreement”, ale w świetle prawa Flordy wciąż będziecie małżeństwem. Podczas orzekania rozwodu, sąd może wziąść pod uwagę datę separacji faktycznej. Ustalenie daty separacji przez sąd ma znaczenie przy podziale majątku. Sąd może według swojego uznania wybrać datę separacji od czasu złożenia petycji rozwodowej lub wcześniejszą datę faktycznego rozstania.

Iwona z Hudson pyta: Zależy mi na czasie. Jak długo potrwa moja sprawa rozwodowa? Czy można przeprowadzić rozwód w trybie przyspieszonym?

Droga Pani Iwono,

Czas trwania postępowania rozwodowego zależy od wielu czynników. Najszybciej można uzyskać rozwód za porozumieniem stron, tzw. „uncontested divorce”. Rozwód uproszczony, tzw. „simplified dissolution of marriage” (za zgodą stron i bez małoletnich dzieci) można uzyskać w czasie około miesiąca od daty złożenia sprawy w sądzie, natomiast rozwód kwestionowany przez drugą stronę, tzw. „contested divorce”, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jeżeli doszliście do porozumienia, ale nie kwalifikujecie się na rozwód uproszczony bo macie małoletnie dzieci, to również możecie przeprowadzić szybki rozwód, jednak data rozprawy końcowej zależeć będzie od kalendarza sędziego przydzielonego do Waszej sprawy oraz od tego, czy zostały dopełnione wszystkie formalności. W przypadku, gdy macie małoletnie dzieci lub/i majątek do podziału zalecam konsultację z doświadczonym prawnikiem.

Marcin z Riverview pyta: Mam z żoną kontrakt przedmałżeński tzw. „prenup.” Czy w takim wypadku nie muszę się obawiać walki w sądzie o podział majątku?

Drogi Panie Marcinie,

Poprawnie sporządzony kontrakt przedmałżeński z zachowaniem wszystkich formalności zapewniających jego ważność prawdopodobnie uchroni Was przed sporem w sądzie o podział majątku w przypadku rozwodu. Jeżeli sąd uzna Wasz kontrakt za ważny i wiążący, wówczas sąd zatwierdzi kontrakt i podział majątku (lub brak podziału) odbędzie się według postanowień umowy przedmałżeńskiej. Kontrakty przedmałżeńskie są na Florydzie ściśle regulowane przez ustawę, tak więc ich ważność zależy od tego, czy przy ich sporządzeniu zostały dopełnione wszystkie formalności prawne. Drugi bardzo ważny aspekt to treść kontraktu – jeżeli kontrakt zawiera nieścisłości lub pozostawia pewne kwestie nieuregulowane, wówczas sąd będzie musiał zadecydować o interpretacji takiego kontraktu oraz „wypełnić luki” w kwestiach nieuregulowanych przez umowę. Kontrakt przedmałżeński to skomplikowany dokument prawny i błędy przy jego sporządzeniu prawie zawsze gwarantują spór w sądzie. Dlatego ważne jest aby kontrakt został sporządzony przez doświadczonego prawnika.

Katarzyna z Clearwater pyta: Nie chcę wydawać pieniędzy na adwokata i w związku z tym zamierzam zatrudnić do przygotowania moich papierów rozwodowych osobę bez licencji do praktykowania prawa. Ta osoba robi to od wielu lat i twierdzi, że zna się na tym tak samo albo nawet lepiej niż prawnik.

Droga Pani Katarzyno,

Oczywiście może Pani tak zrobić ale proszę mieć na uwadze, że ta osoba może tylko i wyłącznie pomóc Pani w wypełnieniu formularzy zaaprobowanych przez Sąd Najwyższy Florydy. Udzielanie porad prawnych oraz kreowanie dokumentów prawnych wykraczających poza wypełnianie formularzy jest nielegalne. Jest to przestępstwo federalne tzw. „unlicensed practice of law”, za które grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat oraz grzywna. Jest ważny powód, dla którego prawo Florydy ściśle zabrania praktykowania prawa osobom niewykwalifikowanym i surowo karze praktykowanie prawa bez licencji. Głównym powodem jest ochrona konsumenta. Prawo, to bardzo kompleksowa i skomplikowana dziedzina, na temat której prawnicy zdobywają wiedzę poprzez wieloletnie studia, zdanie trudnego egzaminu (tzw. Florida Bar Exam) oraz praktykę w sądzie. Prawnicy są ściśle nadzorowani przez Florida Bar i przed dopuszczeniem do praktykowania tej profesji Florida Bar gruntownie sprawdza ich charakter moralny oraz przeszłość kryminalną. Nieuczciwość, nieznajomość prawa lub błędy techniczne podczas postępowania sądowego mogą mieć tragiczne i nieodwracalne konsekwencje dla klienta. Osoby nie posiadające licencji do praktykowania prawa, nie mogą legalnie udzielać porad prawnych ani robić nic ponad wypełnianie formularzy. Nie ponoszą żadnej odpowiedzialności profesjonalnej za swoje działania, nie mogą też reprezentować osób przed sądem. W rezultacie więc reprezentuje się Pani sama i na własne ryzyko. Proszę zastanowić się, czy naprawdę warto powierzyć jedną z najważniejszych decyzji w życiu, jaką dla większości ludzi jest rozwód, osobie niewykwalifikowanej, która nie posiada żadnego doświadczenia w sądzie i nie może udzielić Pani żadnych porad prawnych pod groźbą odpowiedzialności karnej. W mojej praktyce często zgłaszają się do mnie klienci z prośbą o uratowanie ich z sytuacji podbramkowej, w której znaleźli się przez działania niewykwalifikowanych osób, którym zapłacili ogromne sumy w stosunku do jakości usług, jakie otrzymali w zamian. W wielu przypadkach błędy te są nieodwracalne (na przykład po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie) lub naprawienie ich jest bardzo kosztowne, bo trzeba poprawić niepoprawne dokumenty w całości i złożyć je od nowa. Są to koszty, których łatwo można byłoby uniknąć, gdyby klient od początku powierzył sprawę osobie kompetentnej i posiadającej licencję do praktykowania prawa. Wówczas przypomina mi się staropolskie przysłowie „Co tanie to drogie”.

Informacje o autorce artykułu:

Agnieszka Piasecka, Esq.

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg.  Agnieszka Piasecka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w rankingu adwokatów na Florydzie. Agnieszka ma w sumie ponad 100 pozytywnych opinii klientów na gogle i avvo. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys