A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 10/2019

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Prawo Rodzinne Rozwody Alimenty Adopcja Tampa Floryda USA

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z października 2019, zatytułowany:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRAWNE CZYTELNIKÓW

W związku z częstymi prośbami czytelników, w tej serii artykułów odpowiadam na wybrane pytania czytelników na tematy prawne i proszę o przysyłanie kolejnych pytań, na które chcielibyście uzyskać odpowiedzi. Dla ochrony prywatności, imiona osób i niektóre fakty zostały zmienione. Poniższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Grzegorz z Tampa, FL pyta: Po 30 latach małżeństwa żona poprosiła mnie o rozwód.  Ze względów religijnych nie uznaję rozwodu i nie chcę wyrazić zgody. Czy mogę nie zgodzić się na rozwód, powołując się na moją wiarę? Żona proponuje, aby nasz rozwód odbył się za zgodą stron poprzez tzw. proces kolaboracyjny i bez udziału sądu. Co to dla mnie oznacza?

Szanowny Panie Grzegorzu,

Jeżeli Pana małżonka uważa, że Wasze małżeństwo jest nieodwracalnie skończone, to ma ona prawo otrzymać rozwód nawet jeżeli nie wyrazi Pan zgody. Sąd nie może odmówić udzielenia rozwodu ze względów religijnych. Jeżeli nie podpisze Pan papierów oznaczających zgodę na rozwód, wówczas sąd wyznaczy datę rozprawy sądowej, podczas której wyda orzeczenie w sprawie rozwodu. Aby zachować prawo do uczestniczenia w tej rozprawie, należy odpowiedzieć na pozew rozwodowy w ciągu 20 dni od czasu otrzymania papierów rozwodowych od tzw. „serwera”. Serwer to osoba, która ma licencję na osobiste doręczanie dokumentów sądowych. Jeżeli nie odpowie Pan na pozew rozwodowy w terminie, małżonka może uzyskać orzeczenie o rozwodzie bez Pana udziału poprzez tzw. „default”.

Rozwód prowadzony w trybie kolaboracyjnym tzw. „collaborative law process”, to rodzaj rozwodu przy współpracy stron i generalnie bez interwencji sądu aż do czasu osiągnięcia porozumienia, które musi być zatwierdzone przez sąd. Jest to stosunkowo nowy koncept w prawie Florydy, który umożliwia stronom przeprowadzenie rozwodu w warunkach mniej stresujących i mniej sformalizowanych niż typowe postępowanie sądowe. Na proces ten składają się nadzorowane przez adwokatów stron pozasądowe spotkania i negocjacje, które trwają, aż do czasu osiągnięcia porozumienia. Każda ze stron musi wyrazić zgodę na udział w procesie kolaboracyjnym i zachowuje pełne prawo do wycofania się z tego procesu w każdej chwili poprzez skierowanie sprawy z powrotem do sądu. Negocjacje i wymiana informacji w procesie kolaboracyjnym odbywa się nieformalnie i w przyjaznych warunkach, a spotkania stron odbywają się poza sądem, na neutralnym gruncie. Wszystkie negocjacje mają charakter poufny i nie stanowią informacji publicznej, ani nie mogą być później przedstawione w sądzie. W procesie kolaboracyjnym mogą uczestniczyć także neutralni specjaliści np. psycholog, rzeczoznawca majątkowy, księgowy, ekspert finansowy itd. Prawnicy, którzy reprezentują strony w procesie kolaboracyjnym, mają zakaz reprezentowania stron w późniejszym procesie rozwodowym przed sądem w przypadku przerwania procesu kolaboracyjnego. Tak więc, każda ze stron będzie musiała pożegnać się ze swoim dotychczasowym adwokatem, aby móc sprawę dokończyć w sądzie. Ten przepis ma na celu dodatkowe zmotywowanie stron oraz ich adwokatów do zawarcia ugody.  Proces kolaboracyjny to bardzo atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnego rozwodu, ze względu na ograniczenie stresu i kosztów dla obu stron. Nie jest on jednak odpowiedni dla każdej pary, gdyż ideą przewodnią tego procesu jest wzajemne zaufanie, szacunek i wzajemna uczciwość. Jak wiemy, nie wszystkie rozwody odbywają się w dobrej wierze. W przypadku braku wzajemnego zaufania lub w razie prób oszukania drugiej strony, proces ten powinien zostać przerwany i rozwód powinien wrócić do sądu. W procesie kolaboracyjnym nie ma bowiem możliwości przymuszenia drugiej strony do czegokolwiek, w tym na przykład do szczerego wyjawienia informacji, przedstawienia dokumentów itd. Wszystko odbywa się bowiem przy założeniu, że obie strony są wobec siebie uczciwe i działają w dobrej wierze.

Maria z Clearwater, FL pyta: Jestem w trakcie rozwodu, ale w przeciwieństwie do męża nie mam adwokata, gdyż nie stać mnie na to. Adwokat męża domaga się, abym przedstawiła mu moje dokumenty finansowe, tzn. wyciągi z wszystkich kont bankowych, nawet tych w Polsce, rozliczenia podatkowe, informacje o moich zarobkach oraz wiele innych dokumentów finansowych. Czy muszę mu te informacje wyjawić? Wolałabym tego uniknąć. Czy mogę dogadać się z mężem, aby wzajemnie zrzec się wyjawiania sobie informacji finansowych? Głównym przedmiotem sporu w naszym rozwodzie jest opieka nad dziećmi, a sprawy finansowe mają drugorzędne znaczenie.

Droga Pani Mario,

Z bardzo nielicznymi wyjątkami, prawo rozwodowe Florydy nakłada na małżonków obowiązek obopólnego wyjawienia sobie wszystkich finansów (nawet zagranicznych) i nie ma możliwości uniknięcia tego. W przypadku Pani rozwodu, gdy sprawa dotyczy opieki nad małoletnimi dziećmi oraz alimentów na dzieci, nie będzie Pani mogła dogadać się z mężem, aby wzajemnie zrzec się wyjawienia swoich informacji finansowych. Wyjątkiem są rozwody uproszczone (bez małoletnich dzieci i sporu co do podziału majątku), w których sąd może zezwolić stronom na wzajemne zrzeczenie się wymiany informacji finansowych. Powinna Pani zatem zapoznać się z listą dokumentów, których przedstawienia wymaga od Pani ustawa oraz wypełnić tzw. „Financial Affidavit”, czyli zeznanie finansowe, w którym pod przysięgą ujawni Pani swoje zarobki, majątek oraz długi. Jeżeli nie stać Pani na pomoc adwokata, może Pani skorzystać z pomocy osoby nie będącej prawnikiem, proszę jednak pamiętać, że osoba taka nie może udzielać Pani żadnych porad prawnych, ale może jedynie pomóc Pani w wypełnieniu zaaprobowanych przez Sąd Najwyższy Florydy formularzy. Osoba ta musi również zgłosić do sądu na piśmie, że pomogła Pani w wypełnieniu formularzy sądowych. Pomoc osoby nie będącej adwokatem nie może wykraczać poza wypełnianie formularzy. W przypadku jakichkolwiek pytań prawnych, zalecam konsultację z adwokatem. W przypadku rozbieżności majątkowej pomiędzy małżonkami, może mieć Pani prawo domagać się, aby Pani mąż opłacił koszty Pani adwokata. Prawo Florydy promuje bowiem zasadę, że oboje małżonkowie w trakcie rozwodu powinni być na równej stopie i przewaga finansowa jednego z małżonków nie może skutkować w naruszeniu tej równowagi. Aby uzyskać od sądu nakaz pokrycia przez męża kosztów Pani adwokata, należy złożyć odpowiedni wniosek i poprosić o datę rozprawy sądowej. Na rozprawie będzie Pani musiała przedstawić dowody, że Pani mąż ma możliwość opłacenia kosztów Pani adwokata oraz że Pani na te koszty nie stać. Powinna Pani zatem dokładnie przeanalizować wszystkie dokumenty finansowe otrzymane od męża w ramach wymiany informacji finansowych i upewnić się, że wszystkie wymagane przez prawo dokumenty zostały Pani dostarczone. Na podstawie tych dokumentów będzie można ustalić ile mąż zarabia i wydaje miesięcznie, ile ma pieniędzy na kontach bankowych i funduszach emerytalnych oraz przeanalizować cały jego pozostały płynny majątek, który może być wykorzystany na pokrycie kosztów Pani adwokata. Jeżeli podejrzewa Pani, że mąż zataił przed Panią pewne informacje lub podał fałszywe informacje w zeznaniu finansowym, może Pani wystąpić do sądu o kary i przymuszenie męża do wyjawienia prawdy. Informacje te są bowiem składane pod przysięgą i za podanie fałszywych informacji grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat oraz grzywna do $5,000.

 

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg.  Agnieszka Piasecka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w rankingu adwokatów na Florydzie. Agnieszka ma w sumie ponad 100 pozytywnych opinii klientów na gogle i avvo. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys