A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 11/2019

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Immigration, Polish, Lawyer, Attorney, Tampa, Florida

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z listopada 2019, zatytułowany:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRAWNE CZYTELNIKÓW

W związku z częstymi prośbami czytelników, w tej serii artykułów odpowiadam na wybrane pytania czytelników na tematy prawne i proszę o przysyłanie kolejnych pytań, na które chcielibyście uzyskać odpowiedzi. Dla ochrony prywatności, imiona osób i niektóre fakty zostały zmienione. Poniższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Beata z Palm Harbor, FL pyta: W przyszłym roku upłyną 3 lata od momentu, kiedy otrzymałam zieloną kartę przez małżeństwo. Kiedy mogę zacząć ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie i jakie wymogi muszę spełnić?

Droga Pani Beato,

O naturalizację na podstawie małżeństwa z obywatelem amerykańskim może Pani zacząć starać się nie wcześniej niż na 90 dni przed upływem 3 rocznicy otrzymania zielonej karty pod warunkiem, że była Pani fizycznie obecna w Stanach przez minimum połowę tego czasu. Małżeństwo, przez które otrzymała Pani zieloną kartę musi nadal trwać i powinniście wciąż mieszkać razem.  Oprócz złożenia wymaganych form i dokumentów, wymagane jest zdanie testu z języka angielskiego oraz z historii i rządu USA, czyli tzw. „civics test”. Test z języka angielskiego jest stosunkowo prosty i osoba znająca język angielski na poziomie średnio zaawansowanym nie powinna mieć z nim problemu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej (tzw. „interview”), urzędnik emigracyjny sprawdza umiejętność czytania, pisania oraz konwersacji. Umiejętność konwersacji sprawdzana jest poprzez pytania dotyczące głównie informacji zawartych w podaniu o naturalizację. Pytania te mają na celu zweryfikowanie poprawności podanych wcześniej informacji oraz wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości. Następnie, aby sprawdzić umiejętność czytania i pisania po angielsku, należy poprawnie przeczytać i napisać jedno z trzech zdań przedstawionych aplikantowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej USCIS może Pani znaleźć szereg publikacji, które pomogą Pani solidnie przygotować się do testu z języka angielskiego, jak również pełną listę wszystkich 100 pytań na temat historii i rządu USA, które składają się na civics test. Na stronie USCIS dostępne są również internetowe testy próbne, które można ćwiczyć przed rozmową kwalifikacyjną.

Mateusz z New Port Richey, FL pyta: Jestem małżonkiem obywatelki amerykańskiej i posiadaczem zielonej karty od 6 lat. Wreszcie nauczyłem się angielskiego i planuję ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie. Czy powinienem zaznaczyć w podaniu, że chcę uzyskać obywatelstwo na bazie małżeństwa z obywatelką amerykańską czy też powinienem ubiegać się o naturalizację na podstawie 5-letniej rezydencji? Jaka jest różnica?

Drogi Panie Mateuszu,

Jeżeli posiada Pan zieloną kartę od minimum 5 lat, to powinien Pan zaznaczyć w podaniu, że ubiega się Pan o obywatelstwo na podstawie 5-letniej rezydencji. Wymóg 3-letniej rezydencji na podstawie małżeństwa z obywatelem amerykańskim ma zastosowanie tylko dla osób, które nie spełniają jeszcze wymogu 5-letniej rezydencji. Generalnie, łatwiej jest ubiegać się o obywatelstwo na podstawie 5-letniej rezydencji niż na podstawie małżeństwa z obywatelem USA ze względu na mniejszą ilość dokumentów wymaganych do przedłożenia przy interview. Osoby występujące o naturalizację na podstawie małżeństwa muszą udowodnić między innymi, że małżeństwo zawarte w dobrej wierze nadal trwa i że małżonkowie nadal mieszkają razem.

Władysław z Miami, FL pyta: Mam ukończone 55 lat i jestem stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych od 10 lat. Chciałbym ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie, ale obawiam się testu z języka angielskiego oraz egzaminu z wiedzy na temat historii i rządu Stanów Zjednoczonych. Słyszałem od znajomych, że istnieje możliwość zwolnienia się z tych testów lub możliwość zdawania egzaminu we własnym języku i w wersji uproszczonej. Jestem generalnie zdrowy i nie mam problemów z pamięcią. Czy mogę starać się o zwolnienie z testu językowego i ułatwienia przy egzaminie?

Drogi Panie Władysławie,

Istnieją trzy główne typy ulg od wymogu zdawania testu z języka angielskiego oraz egzaminu z wiedzy na temat historii i rządu Stanów Zjednoczonych, czyli tzw. „civics test”. Aplikanci mogą ubiegać się o ulgę w następujących sytuacjach:

  1. W czasie złożenia petycji o naturalizację, aplikant miał skończone 50 lat oraz mieszkał w USA jako stały rezydent / posiadacz zielonej karty od co najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 50/20”). Osoba taka jest zwolniona z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać civics test w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem. Tłumaczem może być znajomy lub członek rodziny (z pewnymi wyjątkami).
  2. W czasie złożenia petycji o naturalizację, aplikant miał skończone 55 lat i mieszkał w USA jako stały rezydent / posiadacz zielonej karty przez co najmniej 15 lat (tzw. „wyjątek 55/15”). Osoba taka jest zwolniona z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać civics test w wybranym przez siebie języku. Również w tym przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem. Tłumaczem może być znajomy lub członek rodziny (z pewnymi wyjątkami).
  3. W czasie złożenia petycji o naturalizację, aplikant miał skończone 65 lat i mieszkał w USA jako stały rezydent / posiadacz zielonej karty przez co najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 65/20”). Aplikant spełniający powyższe warunki może ubiegać się o zwolnienie z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać uproszczoną wersję civics test w wybranym przez siebie języku. Tak, jak w poprzednich przypadkach, aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem.

Dodatkowo, każdy aplikant może ubiegać się o zwolnienie z testu z języka angielskiego i z civics test z powodów medycznych. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od wykwalifikowanego lekarza o chorobie lub kondycji fizycznej lub psychicznej, która trwa lub będzie trwała co najmniej 12 miesięcy. Przykładem choroby, która może dać podstawę do zwolnienia z obu testów jest Alzheimer lub zaawansowana demencja, jednak ostateczna decyzja o zwolnieniu z testów należy zawsze do oficera emigracyjnego, który może nie wydać zgody na zwolnienie z testu i egzaminu, jeżeli uzna, że aplikant jest zdolny do poddania się testowi. Tak więc w Pana przypadku, nie spełnia Pan obecnie warunków, aby uzyskać ulgę przy egzaminie na obywatelstwo. O zwolnienie z testu z języka angielskiego będzie Pan mógł ubiegać się najwcześniej za 5 lat.

 

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg.  Agnieszka Piasecka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w rankingu adwokatów na Florydzie. Agnieszka ma w sumie ponad 100 pozytywnych opinii klientów na gogle i avvo. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys