A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 2/2019

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z października 2017, zatytułowany:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRAWNE CZYTELNIKÓW

W związku z częstymi prośbami czytelników, w tej serii artykułów odpowiadam na wybrane pytania czytelników na tematy prawne i proszę o przysyłanie kolejnych pytań, na które chcielibyście uzyskać odpowiedzi.

Jakie przysługują mi prawa w przypadku otrzymania mandatu drogowego?

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z mandatem drogowym to zawsze warto go zakwestionować w sądzie, aby uniknąć punktów karnych i szkoły ulepszenia jazdy, jeżeli taka opcja została Wam zaproponowana. W zależności od rodzaju mandatu drogowego będziecie mieli opcję zapłacenia kary lub zapłacenia kary i ukończenia kursu ulepszenia jazdy w zamian za uniknięcie punktów karnych na prawie jazdy. Opcję kursu można wybrać tylko raz w roku i maksymalnie pięć razy w życiu, należy zatem dobrze się zastanowić czy warto tę opcję wykorzystywać. Zapłacenie mandatu bez kwestionowania go jest zawsze równoznaczne z przyznaniem się do winy i należy go zapłacić w ciągu 30 dni od daty wystawienia.

W jaki sposób można zakwestionować mandat drogowy w sądzie?

Należy o tym powiadomić sąd na piśmie i poprosić o wyznaczenie daty rozprawy sądowej. Sąd zawiadamia o dacie rozprawy policjanta, który wystawił mandat oraz ewentualnych świadków zdarzenia oraz osobę ukaraną mandatem drogowym.

Kiedy odbędzie się rozprawa w sprawie mandatu drogowego?

Data rozprawy sądowej zwykle wyznaczana jest w ciągu miesiąca od czasu powiadomienia sądu o żądaniu rozprawy.

Co dzieje się po zakwestionowaniu mandatu drogowego w sądzie?

Na rozprawie policjant będzie musiał udowodnić przed sądem, że mandat został wystawiony słusznie. Podczas rozprawy mogą Państwo opowiedzieć swoją wersję zdarzenia oraz zadawać policjantowi i świadkom pytania i zażądać przedstawienia dowodów. Jeżeli nie mają Państwo żadnych dowodów swojej niewinności i istnieje możliwość, że policjant ma dokumenty lub świadków, którzy potwierdzą jego wersję wydarzeń, wówczas możecie przegrać proces, co niesie za sobą poważne konsekwencje ewentualnych kar sądowych oraz punkty karne na prawie jazdy. Aby uniknąć procesu mogą Państwo wybrać opcję nie przyznania się do winy przy jednoczesnym nie zaprzeczaniu winy, czyli tzw. „no contest” lub „nolo contendere.” W przypadku wybrania tej opcji, należy poinformować o tym sąd wypełniając odpowiedni formularz, który będzie rozdany na początku rozprawy. W przypadku wybrania opcji „no contest”, sędzia może wstrzymać się od rozstrzygnięcia o winie i uchylić się od zasądzenia punktów karnych. Sędzia zasądza wówczas do zapłaty tylko koszty administracyjne. Nie składa się wówczas żadnych zeznań dotyczących zdarzenia, a jedynie prosi się sąd o nie zasądzanie o winie. Jeżeli natomiast policjant, który wystawił mandat nie pojawi się na rozprawie, wówczas mogą Państwo wystąpić o skasowanie mandatu i zdymisjonowanie sprawy.

Czy warto kwestionować mandat drogowy czy lepiej go po prostu zapłacić?

Z powodów wyjaśnionych powyżej uważam, że zawsze warto poprosić o rozprawę sądową. Jeżeli zdecydują się Państwo zapłacić mandat to jest to równoznaczne z przyznaniem się do winy. Nagromadzenie punktów karnych może spowodować zawieszenie lub odebranie prawa jazdy oraz wyższe składki ubezpieczeniowe. Szkołę ulepszenia jazdy można wybrać tylko 5 razy w życiu. Jeżeli natomiast wybiorą Państwo rozprawę sądową, to wówczas zawsze istnieje możliwość, że policjant, który wystawił mandat nie pojawi się na rozprawie i sprawa zostanie zdymisjonowana lub że sąd wstrzyma się od orzekania o winie i punktach karnych w przypadku wybrania opcji „no contest”. Opcję procesu sądowego należy wybierać tylko w przypadku, gdy jesteście stuprocentowo pewni, że nie popełniliście wykroczenia i jesteście przekonani, że nie będzie na to żadnych dowodów lub będziecie w stanie podważyć ewentualne dowody winy. W celu zdeterminowania, która opcja jest dla Państwa najkorzystniejsza, zalecam konsultację z doświadczonym adwokatem.

 Jak należy zachować się w przypadku wypadku drogowego?

Przede wszystkim należy zadzwonić po pomoc pod numer 911, jeżeli są ranni lub jest podejrzenie, że ktoś mógł doznał obrażeń. Należy również usunąć pojazd z miejsca blokującego ruch jeżeli jest to możliwe. Jeżeli jest to bezpieczne, należy niezwłocznie zrobić zdjęcia pojazdów z miejsca zdarzenia dokumentujące położenie pojazdów w chwili wypadku. Jeżeli wypadek spowodowany był z winy drugiej strony, zalecam zawsze wezwanie policji w celu sporządzenia raportu policyjnego z wypadku. Po zabezpieczeniu pojazdu i w oczekiwaniu na przybycie policji, należy zrobić zdjęcia szkód pojazdów i spisać informacje dotyczące osoby prowadzącej drugi pojazd: imię i nazwisko kierowcy, adres, datę urodzenia, numer prawa jazdy, numer telefonu oraz dane z polisy ubezpieczeniowej tego kierowcy, w tym numer polisy i nazwę ubezpieczyciela oraz datę ważności ubezpieczenia. Następnie należy spisać dane dotyczące drugiego samochodu: markę i model, rok produkcji, numer tablicy rejestracyjnej, numer identyfikacyjny pojazdu, czyli tzw. VIN, oraz nazwisko, adres i numer telefonu właściciela pojazdu, jeżeli jest to ktoś inny niż kierowca. Jeżeli kierowca odmawia podania tych informacji, należy wezwać policję i poprosić policjanta o sporządzenie raportu. Należy również zanotować imiona, nazwiska, adresy i numery telefonu wszystkich ewentualnych świadków wypadku, imię i nazwisko policjanta oraz adres placówki, dla której pracuje. Warto również naszkicować mapkę drogi, na której wydarzył się wypadek z naniesieniem pozycji uczestników wypadku oraz ich kierunku jazdy.

 Czy powinienem udać się do lekarza, jeżeli byłem uczestnikiem wypadku?

Zawsze warto udać się do lekarza nawet jeśli początkowo nie odczuwają Państwo bólu. Bardzo często obrażenia powypadkowe ujawniają się z opóźnieniem. Do lekarza należy udać się niezwłocznie i należy niezwłocznie rozpocząć leczenie obrażeń lub rehabilitację zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy i kiedy należy skonsultować się z adwokatem?

W razie jakiegokolwiek wypadku drogowego zawsze warto skonsultować się niezwłocznie z doświadczonym adwokatem, który może Państwu udzielić porady na temat Waszych praw i opcji. O odszkodowanie można ubiegać się w przypadku doznania szkód cielesnych lub materialnych. O ile szkody materialne, takie jak zniszczenia pojazdu są widoczne od razu, to szkody cielesne często ujawniają się dopiero po jakimś czasie. Dlatego niezwykle ważna jest szybka konsultacja z lekarzem po wypadku w celu upewnienia się, że nie odnieśli Państwo obrażeń wewnętrznych.

Z kim mogę rozmawiać o wypadku?

Przed konsultacją z adwokatem, o wypadku należy rozmawiać tylko z policjantem i lekarzem. Ze stroną przeciwną należy tylko wymienić niezbędne informacje. W żadnym wypadku nie należy nikomu przyznawać się do winy nawet jeżeli jesteście przekonani o swojej winie. Przed konsultacją z adwokatem, nie doradzam również rozmawiać z ubezpieczycielem strony przeciwnej. Należy pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe reprezentują ubezpieczyciela, a nie Was i ich celem będzie zawsze wypłacenie Wam jak najmniejszej sumy ewentualnego odszkodowania.

 

 

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w niezależnym rankingu adwokatów na Florydzie. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

 

Fake Attys