A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 3/2017

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II oraz Białego Orła.

Wills-Trusts-Lawyer-Attorney-Tampa Polscy Prawnicy Polski Prawnik Adwokat Polscy Adwokaci

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z marca 2017, zatytułowany: Prawo Spadkowe na Florydzie Odpowiedzi na pytania czytelników- Część I.

“Prawo Spadkowe na Florydzie Odpowiedzi na pytania czytelników- Część I”

Po publikacji moich poprzednich artykułów na temat prawa spadkowego na Florydzie otrzymałam wiele pytań od czytelników. Odpowiedzi na wybrane pytania zamieszczam poniżej.

P: Kto może wystąpić o otwarcie postępowania spadkowego?

O: Każda zainteresowana spadkiem może wnieść wniosek o otwarcie postępowania spadkowego.

P: Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie po śmierci zmarłego?

O: Każda osoba będąca w posiadaniu testamentu ma obowiązek złożenia oryginału w sądzie w ciągu 10 dni od daty śmierci. Testament można złożyć samemu bez pomocy prawnika, jakkolwiek polecam skonsultowanie się z prawnikiem, gdyż do otwarcia postępowania spadkowego potrzebne będzie złożenie szeregu dodatkowych dokumentów sądowych wraz z aktem zgonu.

P: Jak długo trwa postępowanie spadkowe?

O: Długość postępowania spadkowego zależy od wielu czynników. Najkrótszy czas trwania to kilka miesięcy.

P: Czy testament sporządzony własnoręcznie bez obecności notariusza i świadków jest ważny na Florydzie?

O: Nie. W przeciwieństwie do prawa polskiego, prawo Florydy nie uznaje tzw. testamentów holograficznych, czyli sporządzonych własnoręcznie bez obecności świadków i notariusza.

P: Czy prawo Florydy dopuszcza testament sporządzony w obcym języku?

O: Tak, jeżeli jest opatrzony tłumaczeniem na angielski.

P: Co dzieje się jeżeli oryginał testamentu zaginął?

O: Do sądu wymagane jest dostarczenie oryginału testamentu. Jednak w przypadku, gdy oryginał zaginął lub został skradziony lub zniszczony przez osoby trzecie, prawo Florydy przewiduje możliwość odtworzenia treści testamentu na podstawie zeznań świadków. Świadkowie muszą być bezstronni, tzn. nie zainteresowani majątkiem spadkowym.

P: Które składniki majątkowe podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Generalnie, postępowaniu spadkowemu podlegają wszystkie składniki majątkowe zmarłego, których tytuł własności zapisany był tylko i wyłącznie na nazwisko zmarłego lub na nazwisko zmarłego, jako jednego ze współwłaścicieli bez prowizji automatycznego przeniesienia z mocy prawa na współwłaścicieli w chwili śmierci. Na przykład między innymi: konta bankowe otwarte na nazwisko zmarłego bez prowizji wypłaty osobie trzeciej na wypadek śmierci; nieruchomości zapisane na nazwisko zmarłego jako jedynego właściciela lub jako współwłaściciela (ta forma własności to tzw. „tenancy in commons”), nie dotyczy to jednak nieruchomości, w których zmarły był współwłaścicielem z prawem przeżycia (tzw. „tenancy with the right of survivorship”) lub nieruchomości stanowiących współwłasność małżeńską (tzw. „tenancy by the entirety”).

P: Czy konta bankowe z opcją wypłaty osobie trzeciej na wypadek śmierci podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Nie. Konta bankowe z opcją wypłaty na wypadek śmierci osobie trzeciej to rodzaj trustów, tak więc nie wchodzą one w skład majątku spadkowego. Z chwilą śmierci właściciela konta, osoba mająca upoważnienie do wypłaty na wypadek śmierci (tzw. „payment on death”), może podjąć pieniądze bez konieczności przeprowadzania sprawy spadkowej.

P: Czy sumy wypłacone po śmierci z ubezpieczenia na życie podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Nie – jeżeli zmarły wyznaczył beneficjariuszy, którzy przeżyli zmarłego. Jeżeli jednak beneficjariusz(e) polisy ubezpieczeniowej nie przeżyli zmarłego, wówczas beneficjariuszem polisy staje się majątek spadkowy zmarłego („Estate”), który podlega postępowaniu spadkowemu.

P: Czy pieniądze zgromadzone na funduszach emerytalnych (np.. 401K, IRA itp.) podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Nie – jeżeli zmarły wyznaczył beneficjariuszy, którzy przeżyli zmarłego. Jakkolwiek, tak samo jak w przypadku polis ubezpieczeniowych, jeżeli beneficjariusz(e) polisy ubezpieczeniowej nie przeżyli zmarłego, wówczas beneficjariuszem polisy staje się majątek spadkowy zmarłego („Estate”), który podlega postępowaniu spadkowemu.

P: Czy mam prawo do zwrotu kosztów pogrzebowych z majątku zmarłego?

O: Tak. Każda osoba, która zapłaciła za koszty pogrzebowe zmarłego może domagać się ich zwrotu z majątku spadkowego do wysokości $ 6,000.00.

P: Co dzieje się z długami zmarłego po śmierci?

O: Generalnie, długi jakie pozostawił zmarły oraz koszty postępowania spadkowego spłacane są z majątku zmarłego zanim majątek ten zostanie podzielony i rozdystrybuowany pomiędzy spadkobierców. Jeżeli majątek spadkowy jest niewystarczający do pokrycia wszystkich długów, wówczas dystrybucja majątku przebiega w następującej kolejności: 1) koszty postępowania spadkowego, w tym wynagrodzenie zarządcy spadku oraz adwokata; 2) koszty pogrzebowe; 3) długi i podatki posiadające pierwszeństwo na mocy prawa federalnego oraz niezapłacone koszty i kary sądowe; 4) koszty medyczne zmarłego zgromadzone w ciągu ostatnich 60 dni życia 5) przydział rodzinny (dla małżonka i dzieci, które zmarły utrzymywał – do max. sumy $ 18,000.00); 6) zaległe alimenty na dzieci zasądzone wyrokiem sądowym; 7) niektóre koszty nabyte po śmierci w związku z kontynuacją biznesu zmarłego po śmierci; 8) wszystkie pozostałe długi. Zarządca spadku ma obowiązek podjąć starania aby ustalić tożsamość wszystkich kredytorów i zawiadomić ich o otwarciu spadku.

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg.  Agnieszka Piasecka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w rankingu adwokatów na Florydzie. Agnieszka ma w sumie ponad 100 pozytywnych opinii klientów na gogle i avvo. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys