A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 3/2018

Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Rozwód Prawo Rodzinne Polscy Adwokaci w Tampa Floryda

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z marca, 2018, zatytułowany: Rozwód na Florydzie – Odpowiedzi na pytania czytelników.

“Rozwód na Florydzie – C.D.”

Mecenas Agnieszka Piasecka odpowiada na pytania czytelników

W niniejszym artykule odpowiadam na wybrane pytania czytelników dotyczące prawa rodzinnego. Dla ochrony prywatności, imiona czytelników zostały zmienione.

Anna z Clearwater pyta: W czasie małżeństwa kupiliśmy razem z mężem dom, ale na tytule własności domu podaliśmy tylko moje nazwisko. Czy mogę zatem poprosić sąd o przyznanie domu tylko dla mnie z racji tego, że nazwisko męża nie zostało zawarte w tytule własności?

Droga Pani Anno,

Generalnie, jeżeli dom został kupiony w trakcie trwania małżeństwa wspólnie z mężem, to jest to współwłasność małżeńska, podlegająca podziałowi po połowie, niezależnie od tego czyje nazwisko widnieje na tytule własności. Sąd przy podziale majątku małżeńskiego musi wyjść zatem z założenia, że każde z małżonków ma do tego domu równe prawo własności (po 50%). Jeżeli jedno z małżonków rości sobie prawa do całości lub większej części domu, wówczas musi przedstawić jasne i przekonywujące dowody, na jakiej podstawie sąd miałby im przyznać całość lub większą część. Nie jest to łatwe zadanie i muszą istnieć ku temu podstawy, zalecam zatem konsultację z doświadczonym prawnikiem.

Marcin z St. Petersburg pyta: Czy mogę wystąpić do sądu o sprzedaż domu małżeńskiego podczas rozwodu? Co dzieje się z niespłaconym jeszcze kredytem?

Drogi Panie Marcinie,

Przy założeniu, że dom stanowi współwłasność małżeńską, każde z małżonków ma prawo wystąpić do sądu o sprzedaż domu podczas rozwodu i podział zysków z jego sprzedaży po połowie. Jeżeli dom zakupiony był na kredyt, to niespłacona część kredytu również podlega podziałowi po połowie. W przypadku sprzedaży domu, kredyt będzie spłacony przez kupującego, a profit zostanie podzielony pomiędzy małżonków według zaleceń sądu. Zwykle jest to podział po połowie. W sprawie wyjątków od tej zasady należy skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. W przypadku przejęcia domu przez jedną ze stron, strona ta powinna również przejąć niespłacony kredyt.

Grzegorz z New Port Richey pyta: Żona jest w dużo lepszej ode mnie sytuacji finansowej i to ona wystąpiła o rozwód. Czy mogę zatem zażądać, aby żona pokryła koszty mojego prawnika?

Drogi Panie Grzegorzu,

Generalnie, każda ze stron pokrywa koszty własnego prawnika niezależnie od tego kto wystąpił o rozwód. Nie ma też znaczenia z czyjej winy jest rozwód, gdyż na Florydzie rozwód przyznawany jest zawsze bez orzeczenia o winie. Wyjątkiem od tej generalnej zasady jest jednak sytuacja, gdy jedna ze stron ma zdolność finansową, aby pokryć koszty prawnika drugiej strony oraz gdy druga strona ma potrzebę otrzymania takiej pomocy finansowej. Dodatkowym czynnikiem, który może wziąć pod uwagę sąd przy zasądzeniu kosztów prawnika jest zachowanie się stron podczas procesu. Przykładem może tu być na przykład składanie niepotrzebnych i nieuzasadnionych wniosków i pism sądowych w celu przeciągnięcia w czasie rozprawy rozwodowej lub w celu prześladowania i szykanowania drugiej strony. Może Pan również wystąpić o alimenty na czas trwania sprawy rozwodowej oraz po rozwodzie, jeżeli jest Pan w stanie udowodnić swoją potrzebę oraz zdolność drugiej strony do płacenia alimentów.

Marta z Tarpon Springs pyta: W czasie 6-letniego małżeństwa, mąż zarabiał dużo więcej niż ja. Czy ma on prawo w takim razie prosić sąd o nierówny podział majątku małżeńskiego poprzez przyznanie mu większej części majątku?

Droga Pani Marto,

Generalnie, jeżeli obie strony w jakimkolwiek stopniu przyczyniły się do gromadzenia wspólnego majątku małżeńskiego, to nie ma znaczenia fakt, że jedna ze stron dołożyła się finansowo w większej części niż druga. To, że jedna stron zarabiała więcej niż druga, samo w sobie nie daje jej prawa do żądania nierównego podziału majątku proporcjonalnie do tego, ile kto zarabiał. Nawet jeżeli nie pracowałaby Pani w trakcie małżeństwa i nie zarabiała kompletnie nic, to i tak może Pani ubiegać się o połowę tego co zostało zgromadzone wspólnie w trakcie trwania małżeństwa. Sądy Florydy uznają bowiem pracę w domu oraz opiekę nad dziećmi jako równowartościową z pracą zawodową poza domem.

Ewa z Tampy pyta: Mąż jest agresywny i grozi, że mnie skrzywdzi. Czy mogę poprosić sąd, aby nakazał mężowi się wyprowadzenie się z naszego domu przed orzeczeniem rozwodu?

Droga Pani Ewo,

Jeżeli powodem jest agresja męża w stosunku do pani i/lub dzieci lub generalnie dobro dzieci, to może Pani prosić sąd, aby nakazał mężowi wyprowadzenie się. W przypadku przemocy domowej lub gróźb przemocy, może Pani również wystąpić o zakaz zbliżania się. Jeżeli mąż używa wobec Pani przemocy lub grozi Pani przemocą, powinna Pani również od razu powiadomić na policję.

Tadeusz z Seminole pyta: Czy w trakcie rozwodu muszę ujawnić w sądzie swoje zarobki i cały swój majątek?

Drogi Panie Tadeuszu,

Jeżeli nie jest to rozwód uproszczony, w którym obie strony za porozumieniem zrzekły się obowiązku wzajemnego wyjawienia sobie finansów, będzie miał Pan obowiązek ujawnić cały stan swojego majątku łącznie z Pana zarobkami w ciągu 45 dni od otrzymania przez drugą stronę papierów rozwodowych. Będzie Pan musiał również zgromadzić dokumenty dotyczące Pana kont bankowych, kont emerytalnych oraz innych składników majątkowych np. kopie tytułów własności nieruchomości i samochodów, jak również dokumenty dotyczące długów np. rachunki z kart kredytowych oraz zeznania podatkowe z ostatnich lat.

Maria z Spring Hill pyta: Czy mogę zrzec się otrzymywania alimentów na dzieci w zamian za wyłączność w opiece nad nimi?

Droga Pani Mario,

Nie może Pani prawnie zrzec się prawa do otrzymywania alimentów na dzieci, gdyż nie jest to Pani prawo (ani Pani męża), ale prawo Waszych dzieci. Alimenty na dzieci obliczane są według formuły ustawowej i ich wysokość zależy od zarobków obojga rodziców oraz ilości czasu, każdy z rodziców sprawuje opiekę nad dziećmi, a konkretnie od ilości noclegów, które dziecko spędza u każdego z rodziców.

Paweł z Holiday pyta: Moja żona ma dziecko z poprzedniego związku, do którego bardzo się przywiązałem i traktuję ją jak własną córkę. Czy mogę walczyć o prawo do opieki nad nią?

Drogi Panie Pawle,

Jeżeli nie jest Pan biologicznym ojcem dziecka i nie adoptował jej Pan, to nie może Pan niestety walczyć o opiekę nad nią w trakcie rozwodu. Rozwód ten będzie bowiem rozpatrywany jako rozwód bez małoletnich (lub zależnych) dzieci i sąd nie weźmie w nim pod uwagę kwestii opieki nad córką Pana żony. Jeżeli zatem chce Pan mieć przy rozwodzie jakiekolwiek prawa do tego dziecka, powinien Pan pomyśleć o adopcji przed rozwodem, jeżeli oczywiście taka opcja jest dla Pana możliwa. Generalnie, na adopcję potrzebna jest zgoda obojga biologicznych rodziców dziecka. W celu ustalenia wyjątków od tej generalnej zasady, należy skonsultować się z doświadczonym prawnikiem.

 

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w niezależnym rankingu adwokatów na Florydzie. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys