A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 9/2016

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Testamenty-i-Trusty-Prawnik-Adwokat-Agnieszka-Aga-Piasecka-Floryda-USA

 

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II września 2016, zatytułowany: Testament czy Trust – jak najkorzystniej rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci? – Część III.

“Testament czy Trust – jak najkorzystniej rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci? – Część III”

Jakie są wady ustanowienia trustu?

•Wyższy koszt i bardziej skomplikowana procedura sporządzenia. Trust to skomplikowany dokument prawny, który powinien być przygotowany przez wykwalifikowanego prawnika. Sporządzenie trustu wymaga kompetecji i czasu, tak więc koszt przygotowania trustu jest wyższy niż koszt sporządzenia zwykłego testamentu. Dokument trustu może również odstraszać laików skomplikowaną treścią i dużą zawartością często niezrozumiałych terminów prawnych.

•Formalne wymogi „zasilenia” trustu majątkiem poprzez przeniesienie tytułu własności. Do ważności trustu wyma- gane jest przepisanie tytułu własności pewnych składników majątku na trust. Dotyczy to między innymi np. nieru- chomości oraz kont bankowych, w których należy zmienić tytuł własności na trust.

•Zwykły trust nie chroni przed kredytorami. Istnieje mit, że aby uchornić się przed kredytorami, wystarczy ustanowić trust. W przypadku trustów, nad którymi założyciel trustu ma podczas swojego życia pełną kontrolę (poprzez możli- wość zmiany i odwołania trustu) nie jest to prawda.

•Postępowanie spadkowe może wciąż być konieczne co do niektórych składników majątku. Jeżeli w chwili śmierci zmarły pozostawił choć jeden składnik majątku poza trustem tzn. nie przepisał tytułu własności na trust, to postępow- anie spadkowe może wciąż okazać się konieczne.
Jakie są korzyści ustanowienia testamentu?

•Niski koszt przygotowania dokumentu. Sporządzenie prostego testamentu jest dużo tańsze niż ustanowienie trustu, tak więc początkowy koszt dla osoby zamierzającej rozporządzić swoim majątkiem po śmierci jest niższy.

•Nieskomplikowany dokument. Jako dokument, testament jest w swojej formie o wiele prostszy niż trust i łatwiejszy do zrozumienia dla laika.
Jakie są wady ustanowienia testamentu?

•Testament musi przejść przez kosztowne i długotrwałe postępowanie spadkowe. Jak wspomniałam powyżej, początkowo niski koszt sporządzenia testamentu, „przerzuca się” na spadkobierców, którzy po śmierci testatora będą musieli opłacić wysokie koszty postępowania spadkowego, koszty prawników oraz będą musieli odczekać minimum kilka miesięcy do nawet kilku lat do oficjalnego zakończenia postępowania spadkowego zanim otrzymają spadek.

•Nieskomplikowany dokument. Jako dokument, testament jest w swojej formie o wiele prostszy niż trust i łatwiejszy do zrozumienia dla laika.

•Testament jest dokumentem publicznym. Tak jak pisałam wcześniej, testament po śmierci zmarłego należy złożyć w sądzie w ciągu 10 dni od dnia śmierci. Od tego momentu treść testamentu staje się dokumentem publicznym, do którego każdy może mieć dostęp.

•Łatwiej jest podważyć testament niż trust. W przypadku gdy spadkobiercy nie są zadowoleni z podziału majątku w testamencie mogą podjąć próbę podważenia ważności tego dokumentu w sądzie, co jest generalnie łatwiejsze w przypadku testamentu niż trustu.
Gdzie należy przechowywać oryginał dokumentu po jego sporządzeniu?

Oryginalny dokument testamentu lub trustu jest własnością osoby, która go sporządziła. Dokument ten należy przechowywać w miejscu, gdzie będzie on zabezpieczony przed zniszczeniem, pożarem, kradzieżą itp. Należy pamiętać, że fizyczne zniszczenie lub zagubienie oryginału testamentu może być równoważne z jego unieważnieniem, jeżeli nie zachowała się żadna kopia i brak jest świadków co do treści testamentu. Moim klientom polecam przechowy- wanie tych dokumentów w sejfie bankowym lub w pożaroodpornym sejfie w domu. O lokalizacji dokumentu należy powiadomić wykonawcę testamentu/beneficjariusza trustu aby w chwili śmierci mogli szybko uzyskać dostęp do doku- mentu. Osoby, które zostały wydziedziczone nie powinny mieć dostępu do tych dokumentów.

 

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w niezależnym rankingu adwokatów na Florydzie. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys