A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 9/2019

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Testamenty-i-Trusty-Prawnik-Adwokat-Agnieszka-Aga-Piasecka-Floryda-USA

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z września 2019, zatytułowany:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRAWNE CZYTELNIKÓW

W związku z częstymi prośbami czytelników, w tej serii artykułów odpowiadam na wybrane pytania czytelników na tematy prawne i proszę o przysyłanie kolejnych pytań, na które chcielibyście uzyskać odpowiedzi. Dla ochrony prywatności, imiona osób i niektóre fakty zostały zmienione.

Chcielibyśmy z mężem rozporządzić naszym wspólnie zgromadzonym majątkiem na wypadek śmierci poprzez sporządzenie testamentu lub trustu. Problem polega na tym, że oboje mamy dzieci z poprzednich związków, którym chcielibyśmy zostawić po równej części naszego majątku. Jak możemy mieć pewność, że po śmierci jednego z nas, druga strona nie zmieni zdania i nie przepisze całego majątku tylko na swoje dzieci, wydziedziczając tym samym dzieci osoby, która zmarła wcześniej?

                                                      Marianna i Kazimierz z Oldsmar, FL

 Drodzy Państwo,

Możecie wzajemnie zobowiązać się, że druga strona nie zmieni testamentu lub trustu po śmierci jednego z małżonków sporządzając trust, który stanie się nieodwoływalny i nie ulegający zmianom po śmierci pierwszego z małżonków. Można też podpisać testamenty wzajemnie odzwierciedlające się w kwestii dziedziczenia majątku przez Wasze dzieci z poprzednich. Tego typu testamenty stanowią kontrakt między małżonkami zabraniający dokonywania zmian po śmierci jednej ze stron. Aby wybrać odpowiednią formę dokumentu rozporządzającego majątkiem po śmierci, zalecam konsultację z doświadczonym adwokatem. Jedną z głównych zalet utworzenia trustu jest fakt, że można w ten sposób ominąć postępowanie spadkowe, zaoszczędzając swoim spadkobiercom wysokich kosztów oraz kłopotów związanych z sądowym postępowaniem spadkowym. Zaletą sporządzenia testamentu jest natomiast fakt, że jest to dokument mniej skomplikowany i tańszy. Trust to rodzaj funduszu powierniczego sporządzanego podczas życia założyciela trustu i aby był on skuteczny, należy go zasilić majątkiem. Zasilenie trustu majątkiem często wymaga sporządzenia dodatkowych dokumentów lub dopełnienia dodatkowych formalności. Jeżeli w chwili śmierci zmarły miał majątek podlegający postępowaniu spadkowemu, którego nie zdążył lub zapomniał za życia przenieść do trustu, to najprawdopodobniej będzie konieczne przeprowadzenie postępowania spadkowego co do tej części majątku spadkowego, która pozostała poza trustem. Małżonkowie mogą ustanowić jeden wspólny trust dla pary małżonków, w którym można zastrzec, że po śmierci pierwszego z założycieli trustu stanie się on nieodwołany i nie podlegający zmianom lub sporządzić dwa wzajemnie odzwierciedlające się testamenty, w których można zawrzeć odpowiednią klauzulę dotyczącą kontraktu małżeńskiego zabraniającego późniejszych zmian po śmierci jednego z małżonków. Testament jest dokumentem mniej skomplikowanym niż trust i nie wymaga dokonywania żadnych dodatkowych czynności podczas życia, gdyż staje się on skuteczny dopiero po śmierci. Trust natomiast generalnie wchodzi w życie podczas życia założyciela trustu i, jak wspomniałam wcześniej, musi być zasilony majątkiem podczas życia założyciela, co może wymagać sporządzenia i zarejestrowania dodatkowych dokumentów takich jak na przykład „deed” lub dopełnienia dodatkowych formalności, na przykład powiadomienie banków i innych instytucji finansowych.

Jestem właścicielką dwóch nieruchomości na Florydzie, mam również fundusz emerytalny sponsorowany przez pracodawcę (tzw. 401K) oraz konta bankowe. Chciałabym ten majątek przekazać dzieciom po swojej śmierci z wykluczeniem małżonka. Co jest dla mnie korzystniejsze – testament czy trust?

                                                                          Katarzyna z Clearwater, FL

Droga Pani Katarzyno,

Generalnie, ma Pani kilka opcji, aby przekazać swój majątek dzieciom na wypadek śmierci. Może Pani na przykład sporządzić testament lub trust, jak również może Pani przenieść własność na dzieci podczas Pani życia lub dopisać je do tytułu własności poprzez tzw. quitclaim deed. Nie może Pani natomiast całkowicie wykluczyć małżonka bez jego pisemnej zgody. Główna różnica pomiędzy trustem i testamentem tkwi w tym, że trust omija postępowanie spadkowe. Dla skuteczności trustu, należy natychmiast zasilić go majątkiem takim jak na przykład dom i konta bankowe. Nie każdy majątek można beztrosko przenieść do trustu, dlatego bardzo ważne jest, aby przed przeniesieniem majątku do trustu zasięgnąć porady doświadczonego adwokata lub księgowego. Przykładem majątku, którego generalnie nie należy za życia przenosić do trustu jest fundusz emerytalny (401K), o którym Pani wspomniała. Przeniesienie go do trustu mogłoby bowiem spowodować dla Pani negatywne konsekwencje finansowe, w tym kary za przedwczesne wycofanie pieniędzy i konsekwencje podatkowe. Fundusz emerytalny daje Pani opcję wyznaczenia beneficjariuszy, którym administrator funduszu wypłaci pieniądze na wypadek Pani śmierci bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego, należy zatem z tej opcji skorzystać. Trust może Pani natomiast zasilić nieruchomościami, oszczędnościami na kontach bankowych, papierami wartościowymi oraz majątkiem osobistym. Aby przenieść nieruchomości do trustu, konieczne jest sporządzenie tzw. „deed”, czyli dokumentu przenoszącego prawo własności z osoby indywidualnej na trust. Jeżeli ma Pani nieruchomości inwestycyjne na kredyt, należy najpierw sprawdzić czy do przeniesienia własności tej nieruchomości wymagana jest zgoda kredytora. Aby przenieść konta bankowe i papiery wartościowe do trustu, należy o istnieniu trustu powiadomić banki i odpowiednie instytucje finansowe i poprosić o przepisanie wszystkich kont na trust. Jeżeli wybierze Pani opcję ustanowienia testamentu, nie będą konieczne dodatkowe czynności jak w przypadku trustu, ale Pani spadkobierców będzie obowiązywało postępowanie spadkowe, które może być kosztowne i długotrwałe. Co do całkowitego wydziedziczenia Pani małżonka, to prawo Florydy nie przewiduje takiej możliwości, chyba że podpisaliście wcześniej intercyzę przedmałżeńską lub ważny kontrakt, w którym Pani mąż zrzekł się swoich praw spadkowych. Generalnie, w braku testamentu lub trustu, Pani małżonek ustawowo ma prawo do dziedziczenia co najmniej połowy Pani majątku. Jeżeli natomiast rozporządziła Pani swoim majątkiem przez testament lub trust całkowicie wykluczając małżonka, to będzie miał on opcję do otrzymania po Pani tzw. „elective share”, która jest odpowiednikiem polskiego prawa do zachowku i stanowi równowartość około jednej trzeciej majątku spadkowego.

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w niezależnym rankingu adwokatów na Florydzie. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys