Rozwód 727-538-4171 Polski Prawnik Adwokat Tampa, Floryda

Rozwód, Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, Tampa

Polski Adwokat Prawnik Adwokaci Prawnicy Polscy

Polskojęzyczny Adwokat Prawnik Adwokaci Prawnicy Polskojęzyczny Tampa

Adwokat Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem rozwodowym w Tampie na Florydzie / Attorney Agnieszka Piasecka is a Polish Lawyer who can assist you with your divorce in Tampa, Florida/ 

727-538-4171  

813-786-3911 

Adwokat Agnieszka Piasecka jest polskim prawnikiem praktykującym prawo na Florydzie, w okolicach Clearwater / Largo. Agnieszka Piasecka zajmuje się między innymi prawem rodzinnym i może pomóc Ci w: rozwodzie, anulowaniu małżeństwa, uzyskaniu alimentów dla małżonka oraz dla dzieci, postępowaniu o ustalenie ojcowstwa, adopcjach, umowach przedmałżeńskich, umowach o rozdzielności majątkowej, modyfikacji istniejących orzeczeń sądu, postępowaniu dotyczącemu „planu rodzicielskiego opieki nad dzieckiem”, postępowaniu dotyczącego prawa do opieki nad dziećmi, orzeczeniach stwierdzających ważność umów o rozdzielności majątkowej, uzyskaniu zakazu zbliżania się w przypadkach przemocy domowej, seksualnej oraz „stalking” oraz wszelkich postępowaniach dotyczących modyjikacji oraz wyegzekwowania wyroków w wyżej wymienionych sprawach.

Reviews, Client Choice Avvo, Attorney, Lawyer, Opinie, Prawnik, Adwokat, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Opinie

Agnieszka Piasecka’s Avvo Reviews: 

www. piaseckalaw.com

Stars Reviews

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, Reviews, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka, Tampa, Floryda

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews: 

https://piaseckalaw.com/reviews

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka, Office Location

Office Location, By appointment only

Rozwód – Polski Prawnik Adwokat Tampa, Floryda