Prawo Rodzinne/Rozwody/Adopcje

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Agnieszka Piasecka Law, PLLC

Family Law / Divorce / Adoptions / Prawo Rodzinne/Rozwody/Adopcje

Polski Adwokat Tampa Floryda / Attorney & Counselor at Law Tampa Florida

Agnieszka Piasecka Polski Adwokat Tampa Floryda
Agnieszka Piasecka Polski Adwokat Tampa Floryda

 

Agnieszka Piasecka Polski Adwokat Tampa Floryda
Agnieszka Piasecka Polski Adwokat Tampa Floryda

 

Agnieszka Piasecka is a General Practice attorney located in the Tampa Bay area of Florida. Agnieszka Piasecka practices Family Law and can help you with: divorce, annulment, alimony, child support, child custody, paternity actions, adoptions, pre-nuptial (pre-marital) agreements, post-nuptial (post-marital) agreements, modification of prior judgments, actions involving parenting plan for minor child or children, proceedings for temporary or concurrent custody of minor children by extended family, Declaratory Judgments related to “prenup” and “postnup” agreements, injunctions for protection against domestic repeat, dating, and sexual violence, stalking, and all proceedings for modification, enforcement, and civil contempt of these actions.

 

Family Law / Divorce / Adoptions / Prawo Rodzinne/Rozwody/Adopcje

Polski Adwokat Tampa Floryda / Attorney & Counselor at Law Tampa Florida

 

Adwokat Agnieszka Piasecka jest polskim prawnikiem praktykującym prawo na Florydzie, w okolicach Clearwater / Largo. Agnieszka Piasecka zajmuje się między innymi prawem rodzinnym i może pomóc Ci w: rozwodzie, anulowaniu małżeństwa, uzyskaniu alimentów dla małżonka oraz dla dzieci, postępowaniu o ustalenie ojcowstwa, adopcjach, umowach przedmałżeńskich, umowach o rozdzielności majątkowej, modyfikacji istniejących orzeczeń sądu, postępowaniu dotyczącemu „planu rodzicielskiego opieki nad dzieckiem”, postępowaniu dotyczącego prawa do opieki nad dziećmi, orzeczeniach stwierdzających ważność umów o rozdzielności majątkowej, uzyskaniu zakazu zbliżania się w przypadkach przemocy domowej, seksualnej oraz „stalking” oraz wszelkich postępowaniach dotyczących modyjikacji oraz wyegzekwowania wyroków w wyżej wymienionych sprawach.

 

Family Law / Divorce / Adoptions / Prawo Rodzinne/Rozwody/Adopcje

Polski Adwokat Tampa Floryda / Attorney & Counselor at Law Tampa Florida

Agnieszka Piasecka is a Polish and American lawyer licensed to practice law in Florida and in Poland. Attorney Agnieszka Piasecka graduated Cum Laude from Stetson College of Law in Florida and she obtained her Masters Degree with Honors from Jagiellonian University in Poland. She also studied International Law in Holland. Attorney Agnieszka Piasecka has extensive legal experience and she is fluent in English, Polish and Italian. Prior to opening her own law firm, Agnieszka worked for large, nationally recognized and international law firms in Florida and in Poland. Agnieszka Piasecka’s office is located in Clearwater in Florida. Agnieszka Piasecka offers FLAT FEE rates for certain (uncontested) divorces and her first consultation in any legal matter is FREE!

 

Family Law / Divorce / Adoptions / Prawo Rodzinne/Rozwody/Adopcje

Polski Adwokat Tampa Floryda / Attorney & Counselor at Law Tampa Florida

 

Agnieszka Piasecka jest polskim i amerykańskim prawnikiem uprawnionym do praktyki na Florydzie oraz w Polsce. Adwokat Agnieszka Piasecka uzyskała tytuł doktora prawa z wyróżnieniem na Stetson College of Law na Florydzie oraz tutuł magistra prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Agnieszka studiowała również prawo międzynarodow  w Holandii na uniwersytecie w Tilburgu. Adwokat Agnieszka Piasecka ma ponad 15 lat doświadczenia prawnego i mówi biegle po polsku, angielsku i włosku. Przed otwarciem swojej własnej kancelarii prawnej, Agnieszka Piasecka pracowała dla renomowanych firm prawniczych w Polsce i na Florydzie. Biuro prawne Agnieszki znajduje się w Clearwater, na Florydzie. Adwokat Agnieszka Piasecka oferuje stałe opłaty za rozwód niekwestionowany i jej pierwsza konsultacja w jakiejkolwiek sprawie jest BEZPŁATNA!

 

Agnieszka “Aga” Piasecka, Esq. has experience with Family Law and Divorce and can assist you with:

 • Uncontested Divorce / Rozwód niekwestionowany
 • Contested Divorce / Rozwód kwestionowany
 • Violence – Injunction / Przemoc domowa, zakaz zbliżania się
 • Child Support / Alimenty na dzieci
 • Alimony – Spousal Support / Alimenty dla współmałżonka
 • Child Custody and Visitation – Parenting Plans / Plany rodzicielskie dotyczące podziału obowiązku opieki nad dziećmi
 • Asset Division – Property Division – Property Disputes / Podział majątku
 • Mediation – Mediation Consulting / Mediacja
 • Prenuptial or Premarital Agreements  -“Prenups” / Umowy przedmałżeńskie o rozdzielności majątkowej
 • Postnuptial – Postmarital Agreements -“Postnups” / Umowy o rozdzielności majątkowej zawarte podczas trwania małżeństwa
 • Paternity / Postępowanie o ustalenie ojcowstwa
 • Modifications – changes to the terms of final settlement agreements ( reasons include e.g. job loss, change of employment, required relocation, increased need for educational or medical support) / Modyfikacja – zmiana ostatecznych orzeczeń sądowych (z powodów takich jak na przykład utrata lub zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, porzeba uzyskania dodatkowego wykształcenia lub opieki medycznej)

 

Family Law / Divorce / Adoptions / Prawo Rodzinne/Rozwody/Adopcje

Polski Adwokat Tampa Floryda / Attorney & Counselor at Law Tampa Florida

 

For a free consultation please call / W sprawie darmowej kosultacji zadzwoń na:   

727 -538-4171 (office) 

813-786-3911 (cell)

 

Agnieszka Piasecka Polski Adwokat Tampa Floryda
Agnieszka Piasecka Polski Adwokat Tampa Floryda

 

Family Law / Divorce / Adoptions / Prawo Rodzinne/Rozwody/Adopcje

Polski Adwokat Tampa Floryda / Attorney & Counselor at Law Tampa Florida