Wypadki 727-538-4171 Polski Prawnik Adwokat Tampa, Floryda – Accidents

Wypadki, Polski, Prawnik, Adwokat, Tampa, Floryda, accident

Attorney Agnieszka Piasecka is a Polish Lawyer who can assist you with Accidents in Tampa, Florida.

727-538-4171  

813-786-3911

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Adwokat Agnieszka Piasecka może pomóc Ci w sprawach dotyczących odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za obrażenia doznane w wypadkach samochodowych, motorowych, na łodzi, upadki w miejscach publicznych, błędy medyczne, naruszenia praw pacjentów domów opieki społecznej i ośrodków rehabilitacyjnych oraz innych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych dotyczących spraw majątkowych.

Attorney Agnieszka Piasecka can assist you personal injury and insurance claims such as: car accidents, motorcycle accidents, boat accidents, slip and fall accidents, medical malpractice, nursing home abuse and other types of insurance claims for property damage or loss.

Reviews, Client Choice Avvo, Attorney, Lawyer, Opinie, Prawnik, Adwokat, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Opinie

Agnieszka Piasecka’s Avvo Reviews: 

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, Reviews, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka, Tampa, Floryda

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews: 

https://piaseckalaw.com/reviews

Stars Reviews

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka, Office Location

Office Location, By appointment only

Wypadki – Polski Prawnik Adwokat Tampa, Floryda – Accidents

Jak zachować się w razie wypadku drogowego. Polski Adwokat, Prawnik, Floryda, Agnieszka Aga Piasecka, Podcast

Jak zachować się w razie wypadku drogowego. Polski Adwokat, Prawnik, Floryda, Agnieszka Aga Piasecka, Podcast

 

Some cases may be referred to another attorney / Niektóre sprawy mogą być referowane do innego adwokata